Fokus på bättre välmående

Inget är viktigare än en bra hälsa och sunda relationer till både sig själv och andra. Att förstå varför man reagerar och gör på ett visst sätt i en situation är en bra förutsättning för att kunna bygga broar till andra människor.

Psykologi är läran om människans beteende. Vilka tankar och känslor har vi eller får vi när vi interagerar med andra människor? Tankar och känslor är ett inlärt beteende som får oss att reagera på ett visst sätt. Genom att förstå ditt beteende kan du få förbättringsverktyg och lära dig att handla annorlunda. Du får också bättre förståelse för andra människor som inte är som du. Det kan handla om kulturella, familjära och socioekonomiska skillnader, det som gör oss till unika människor.

Man saknar inte hälsan förrän man har förlorat den. Hur gör man för att leva ett långt och hälsosamt liv trots handikapp, sjukdomar och annat som hindrar? Vi har verktygen för hur du ska kunna må ditt allra bästa. Hälsa går hand i hand med kostråd, att må bra psykiskt och ha goda relationer, något du kommer att kunna läsa om här på sidan.

Vi skapar relationer och interagerar med andra varje dag. Ibland bara en kort stund och ibland en livstid. Hur gör man för att hantera olikheterna oss människor emellan? Vissa relationer är hälsosamma, medan andra är dränerande. Alla relationer är inte bra och ibland är ett bra avslut bättre än en dålig relation. Relationer behöver vårdas och tas om hand, särskilt i påfrestande situationer. Det är alltid tråkigt när ett förhållande tar slut på grund av missförstånd, oavsett om det är vänskap eller kärleksförhållande. I familjelivet är småbarnsåren särskilt tuffa för vänner och partners, för att inte tala om när någon blir sjuk. Hur lär man sig att hantera sjukdomar och handikapp? Vi är experter inom området och vi svarar gärna på dina frågor.