Att ta hand om varandra

Vi blir alla äldre och när man når en viss ålder så kanske man inte orkar lika mycket som man gjort tidigare. Hur våra liv kommer att se ut på ålderns höst kan vara svårt att idag veta. Däremot så kan vi ha föräldrar i livet som är i behov av någon form av hjälp. Kanske inte dagligen men något någon gång kan uppskattas av den äldre generationen.

Det är mycket som händer i våra liv och det är inte alltid vi har den tid som vi önskar för att kunna hjälpa våra äldre föräldrar. Det kan vara så att Far i huset har blivit ensamstående och har ett behov av att få träffa någon emellanåt. Det kan vara något vi alla kan behöva men behovet kan bli större ju äldre vi blir. Likaväl som man kan vara i behov av städhjälp så kan behovet av en promenadkompis vara något som kan uppskattas. Det kan vara uppskattat att få sitta en stund och dricka en kopp kaffe med någon.

Vi behöver ta hand om varandra på de sätt som vi kan. Om vi inte har tid så får vi lösa det på andra sätt. Finns det flera syskon i familjen så kanske man kan göra upp ett schema där man åker och hälsar på sina gamla föräldrar. Även barnbarnen kanske är i den åldern att de kan åka och hjälpa sina mor- och farföräldrar. Det gäller att vi tar till vara på den tid som vi har just nu. Vad morgondagen har i sitt sköte är det ingen som vet. Det kommer en dag då de inte finns mer och då kan vi ångra att man inte la ner mer tid tillsammans.